Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej

w Lublinie