Przyjęcia do DPSDo naszego Domu Pomocy przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierujących i umieszczających wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi około 5.300,00 zł.

Mieszkaniec ponosi 70% uposażenia 30% pozostaje do jego dyspozycji.